Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

وزیر انرژی سعودی: روابط عربستان و آمریکا بیش از پیش قوی است و بگفته وزیر سعودی کشورها ایران را زیر ذره بین دارند

سعودی خالد الفالح روز پنجشنبه گفت روابط بین کشورش و آمریکا هیچگاه بهتر از این نبوده است و هر دوی این کشورها بطور کامل در مقابله با تجاوزگری ایران متحد و همسو هستند. وی این سخنان را در دیدارش همراه با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی از واشینگتن ایراد کرد. بن سلمان مقام جوان و با نفوذ سلطنتی عربستان است که در صدر برنامه گسترش اقتصاد و ارتش عربستان قرار دارد.
فالح همچنین ریاست شرکت نفت عربستان آرامکو را در دست دارد.
پریزیدنت ترامپ که روی کار آمد ، برای تشدید فشار بر ایران ،  نگذاشته است،  وقت تلف شود و ایران را در مدار هشدار قرار داد و تحریمهای افزوده بر آن اعمال کرد.بنا به گزارش رویتر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت با پرنس بن سلمان حول جنگ با داعش و مقابله با فعالیتهای بی ثبات کننده منطقه یی ایران گفتگو کرده است..