Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

هوشنگ اسدیان:‌ منشور حقوق شهروندی و حکومت ولی وقیح

سالهاست در سرزمین اشغالیِ میهنمان ایران، توسط ولایت وقیح، انواع تجاوز آشکار و پنهان به حقوق شهروندی انجام می شود و شیرازه جامعه را از هم پاشیده اند. یعنی سنگ روی سنگی به لحاظ حقوق شهروندی نه تنها بنا نشده است، بلکه مورد تجاوز هم قرار گرفته است. و هر روز چه در اِصطبل شورای آخوندی(مجلس شورای اسلامی) که یک مشت جانور چنگ و دندان به هم نشان می دهند و چه رئیس جمهور وحوشان، روحانی پلید، نعره خرکی سر می دهند و در باره حقوق شهروندی غلط اضافه بلغور می کنند. اما زندگی پُر از رنج و حرمانِ گورخوابانِ شهریاردر قبرستان نصیر آباد به عنوانِ یک نمونه از هزاران معضلِ دیگردر ایران، تمام پشم لحافِ کهنه و پوسیده رژیم پلید ولایت وقیح را زد و تار از پودش را درآورد. چندی پیش که زندگی گور خوابان به شکل بسیار گسترده رسانه ای شد، رئیس جمهوری قلابی دایناسورها فریدون روحانی از خواب ۳۸ ساله پرید و گفت: ما در ایران کارتون خواب، زیر پل خواب شنیده بودیم ولی قبرخواب نشنیده بودیم!!!! به قول جماالدین محمد اصفهانی:
 الحذَر! ای غافلان! زین وحشت‌آباد الحذر
الحذَر! ای عاقلان! زین مُرده آباد الحذَر
ای عجب، دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
زین هواهای عَفَن، زین آب‌های ناگوار

ملاحظه می کنیم که رئیس جمهوری مملکت بعد از ۳۸ سال اِعتراف می کند که این مصیبتها را در ایران داشتیم ولی برای وی، گور خوابها، پدیده جدیدی بوده است! خوب بر فرض محال گور خوابان برای جناب نا محترم رئیس، جدید باشد، با معضلِ کارتون خوابها، زیر پل خوابها و حاشیه نشینها و حلبی آبادها چه ... اضافه ای نوشِ جان کرده اید؟ وانگهی خمینی خبیث و پلیدتان، خودش را که رهبر مصتضعفانِ جهان میدانست و همه نوچه هایش هم پیروان آن بوزینه هستند، چرا در این مدت ۳۸ سال هیچ کاری برای آنها صورت نگرفته است؟ و گور خوابها هم به آنها اضافه شده است. وبرای این که غائله را خاتمه دهید از طرف چماقدارانتان در محل گور آنها در نصیر آباد حمله کرده وبه قول یکی از شاهدان عینی" به جای گرمخانه که مسئولین قول دادند گرم زدنشان، چانه و دنده هایشان را شکستند و با پیت و حلبی بر سرشان کوبیدند...." آن وقت شما به عنوان رئیس دولت نعره از منشور حقوقِ شهروندی سر می دهید؟ این جاست که می گوئیم وقیح هستید چه در مقام ولایت چه در مقام رئیس مثلا جمهور.
یکی دیگر از شاهدانِ عینی می گوید که "چندین خانواده با زن و بچه هم در بین آنها بوده است و از سال ۱۳۹۳ تا به حال در آن گورها زندگی می کردند. و یک شاهد دیگر می گوید اگر مسئولین از این ماجرا اطلاع داشته یا نداشتند در هر دو صورت بی کفایت هستند".
خوب شما به عنوان ریاست نا جمهوردر همین رابطه گور خوابها عربده کشیدی که "یکی از وعده های تان منشور حقوق شهروندی است ویعنی این که راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند". باید بگویم که خاک بر سر این ولی وقیح ورئیس جمهورش که تازه بعد از ۳۸ سال بر سریر قدرت، حالا به فکر منشورحقوق شهروندی افتاده است که قانون اساسی خودشان را تسهیل کند!!!! یعنی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولی وقیح کشکِ خالی.....
پس خیلی ساده است که نتیجه گرفت در مدت این ۳۸ سال قانونی وجود نداشته است که تسهیل شده باشد!! حالا من هم به قول خودش می گویم اورانیم غنی شده شنیدیم، ماستِ دوغ شده شنیدیم، ولی قانون اساسی تسهیل نشده، نشنیده بودیم که حالا بخواهد تسهیل شود. پس به حق چیزهای نشنیده شده، آن جانورانی که در مجلس یا همان اصطبل جا خوش کرده اند و هرروز مثلِ گاوفربه ترمی شوند وظیفه شان نسبت به قانون اساسی چه می باشد که حالا در رابطه با گور خواب ها از منشور حقوق شهروندی در جهت تسهیل کردن قانون اساسی حرف می زنید؟
 طبیعی است اگرکسانی که به شکل واقعی در نظامی متعارف از طرف مردم انتخاب می شوند، در راستای حقوق و مطالبات روز مره مردم تلاش و کوشش کنند، ولی این نمایندگانِ حاضر در مجلس از طرفِ مردم انتخاب نشده اند بلکه انتصابی هستند و طبیعی است که در جهت منافع کسانی حرکت می کنند که آنها را منصوب کرده است. به قول معروف چوب که بر داشته می شود سگ دزد به جلو فرار می کند. بنابراین، حکایت این لولوی سر خرمن یا به عبارتی بلبلِ آنجا دریده است که خوش خوانی می کند و فرار به جلو چارنعل می رود تا اینکه اعتراضات توده های فقیر، بی خانمان و زحمتکش را به انحراف برده برای خودشان فرصت بخرند. غافل از این که خانه از بن بست ویران است، خواجه در فکر ایوان است. عنقریب توده های مردم به خشم آمده، برپا می خیزند و تومار این وحوشانِ عهد پارینه سنگی را در هم خواهند نوردید و منشور حقوق شهروندی دولت روحانی و ولی وقیح را برای همیشه به گورستان تاریخ خواهند سپرد و این جنایتکارن علیه بشریت را گور خواب، خواهند کرد.