واشینگتن تایمز- بدترین کابوس برای رژیم ایران

واشینگتن تایمز معتقد است ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی بدترین کابوس برای رژیم ایران و دخالتهای آن در منطقه است.

واشینگتن تایمز با عنوان ”کابوس رژیم ایران” به اتحاد ۳۴ کشور عربی و اسلامی علیه تروریسم رژیم ایران پرداخته و نوشته است: ”یک تهاجم عربی، امواج ترور و خشونت رژیم ایران را تهدید می کند. کشورهای عربی مدتهای مدیدی از طرف بقیه جهان تحت فشار بودند تا نقشی رهبری کننده در جنگ علیه تروریسم برعهده بگیرند. حالا یک ائتلاف ۳۴ کشوری از ملتهای عرب مسلمان، تشکیل شده است، تا همین کار را انجام بدهند. این یک جبهه کلیدی دیگر در جنگ علیه ترور می باشد. اما این تهاجم عربی علیه ترور، چیز دیگری هم شده است؛ بدترین کابوس برای رژیم ایران“.
به نوشته واشینگتن تایمز «بدنبال قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر2001 تصویب شد، کشورهای عربی تدابیری جدی علیه ترور ایدئولوژیکی جهانی که از فوق العاده ترین دولت حامی ترور جهان سرچشمه می گیرند، یعنی رژیم ایران اتخاذ کردند».