سی ان ان: بی محلی به اوباما در عربستان سعودی

سی ان ان معتقد است عربستان سعودی در جریان سفر اوباما به ریاض به او کم محلی کرد و چندان او را تحویل نگرفت. این بیان نارضایتی سعودی از سیاستهای اوباما در قبال رژیم ایران و سوریه است.

سی ان ان: باراک اوباما روز چهارشنبه برای جلسه کشورهای خلیج فارس به ریاض رفت تا به موضوعهایی نظیر تروریسم و جنگهای منطقه بپردازد. سعودیها از توافق اتمی با رژیم ایران ناراحت هستند. آیا باراک اوباما درورود به عربستان مورد کم محلی قرارگرفت؟
نیک رابرتسون سردبیر سیاسی بین المللی سی ان ان در ریاض:
 شما قطعاً می توانید چنین تلقی کنید. اینجا نشانی از گرمی روابط دیده نمی شد
 هنگام ورود باراک اوباما به فرودگاه بین المللی ریاض، بالاترین مقام دولتی که برای استقبال از وی رفته بود فرماندار ریاض بود!!!. اگرچه یک موضع مهم است و یک مقام سلطنتی است ولی نه پادشاه، نه وزیر دفاع، نه وزیر کشور و نه وزیر خارجه، هیچیک از مقامهای ارشدی که شما ممکن است تصور کنید که برای استقبال ازرئیس جمهور آمریکا بروند، نبودند.
فکر می کنم این به نوعی به برخی از تنش های پیشین درروابط کنونی اشاره دارد.
یکی از موضوعهای مهم مورد اختلاف سوریه است. نباید تصادفی تلقی شود که در پشت هیأت عالی مذاکره کنندگان اپوزیسیون سوریه دولت ریاض قرار دارد. این هیأت از مذاکرات در ژنو بیرون کشیده است. آنهم درست در زمانی که اوباما به عربستان رسیده است. سعودی ها می خواهند آمریکا تلاش بیشتری برای برکناری اسد بکند وروی روسیه فشار بیشتری وارد کند تا با این برکناری موافقت کند.
توافق اتمی با رژیم ایران، سعودیها را خشمگین کرد. عدم برخورد قاطع آمریکا درموضوع سوریه هم آنها را به خشم آورد.
البته آنها دارای اهداف استراتژیک هم هستند. عربستان و متحدان آن در خلیج فارس خواستار سپر دفاع موشکی علیه تجاوزات آینده رژیم ایران می باشند، آمریکا تسلیحات سعودی را تامین می کند. آنها می خواهند دفاع زمینی و دریایی کشورهای منطقه را با هم ترکیب کنند.