العربیه: جنایت جنگی اسد در حلب

معاونین و هماهنگ کنندگان امور انسانی سازمان ملل متحد جنایت جنگی رژیم اسد در حلب را محکوم کردند.

استفان اوبراین هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد نظامیان اسد را متهم به نقض آتش بس در حلب و درعا کرد. او گفت شهرهای سوریه هنوز شاهد کشتار هستند. در روزهای اخیر خشونت در حلب افزایش یافته و اطلاعاتی در مورد بمبارانهای هوایی، شلیک توپخانه و خمپاره در مناطق شرق سوریه وجود دارد که باعث شده است بسیاری از غیر نظامیان کشته شوند. اطلاعات نشان می دهد عناصر اسد برای اولین بار بعد از توافق آتش بس استان درعا را هدف قرار داده اند.
از طرفی یان ایگلند رئیس گروه انسانی در سوریه رژیم اسد و شبه نظامیان حزب الله را متهم کرد وضعیت انسانی را به وخامت کشانده اند. او خواهان حسابرسی از مسؤلین نقض قوانین انسانی در سوریه شد.
او بر حسابرسی از عاملان این کشتارها تأکید کرد و گفت: «رژیم اسد و شبه نظامیان حزب الله باید مسئول رویدادهای سوریه و وخامت وضعیت انسانی باشند. او تاکید کرد به زودی فاش خواهد شد که چه کسانی قوانین انساندوستانه را نقض می کنند».