آسوشیتدپرس: اصلاحات در عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بنیه دفاعی در قبال چالشها و تهدیدها، عربستان سعودی اصلاحات گسترده یی را در دستور کار قرار داده است.

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه  ۱۸ اردیبهشت از تغییر برخی از نهادهای دولتی این کشور و اجرای برنامه‌ای ۱۵ساله خبر داد.
بر اساس این برنامه دو وزارت «امور اجتماعی» و «کار» در یکدیگر ادغام می‌شود. با ادغام نهادهای مسئول نفت آب، صنایع و معادن طبیعی در یکدیگر ادغام می شوند و وزارت «انرژی، صنعت و منابع» بجای وزارت نفت فعال خواهد شد.
براساس بیانیه دیوان سلطنتی عربستان، علی النعیمی که از سال ۱۹۹۵میلادی ریاست وزارت نفت را عهده‌دار بود پست خود را به خالد الفالح می سپارد.
عربستان می گوید هدف از برنامه‌ای که تا سال ۲۰۳۰ تکمیل می‌شود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در این برنامه امکان گسترش خصوصی سازی و کاهش هزینه‌های دولت در کنار توسعه صنایع دفاعی دیده می شود.
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی که در تهیه و تدوین این برنامه نقش اصلی را برعهده داشته بر تقویت بنیه دفاعی عربستان در قبال تهدیدها و چالشهای موجود تأکید کرد.
لازم به ذکر است که عربستان سعودی همواره رژیم ایران و دخالتهای آن در کشورهای منطقه را اصلی ترین تهدید خود و جهان عرب معرفی کرده است.
آسوشیتدپرس - ۱۸ اردیبهشت ۹۵