العربیه: خزانه داری آمریکا دنبال تحریم بانکی حزب الشیطان لبنان

خزانه داری آمریکا با اعزام مقامهای خود به لبنان و سایر کشورهای عربی در پی تحریم بانکی حزب الله لبنان است.
به دنبال نامگذاری تروریستی حزب الله لبنان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اجرای تحریم ها علیه فعالیت های مالی این گروه در سطح جهان، انتظار می رفت که بانک مرکزی لبنان در پایان ماه آوریل موضع خود را در قبال حزب الله مشخص کند.

صمیم کنگره آمریکا در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ که حزب الله را یک سازمان تروریستی معرفی کرد و به دنبال آن صدور قطعنامه یی از وزارت خزانه داری آمریکا در اواسط ماه آوریل سال ۲۰۱۶، باعث شد که این گروه به دلیل اقدامات تروریستی و خرید و فروش اسلحه و قاچاق مواد مخدر در لیست تحریم ها قرار بگیرد.
به دنبال این تحولات دولت لبنان موظف بود موضعی مشخص و شفاف در برابر این تحریم ها داشته باشد در غیر اینصورت تمام بانک های لبنان با چالشی روبرو خواهند شد که بانک‌های رژیم ایران در دوران تحریم‌ها با آن روبرو شدند.
به همین دلیل بانک مرکزی لبنان هفته گذشته بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن تمام موسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌های مالی و دیگر موسسات تحت کنترل بانک مرکزی لبنان موظفند قانون تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا را علیه حزب الله لبنان اجرا کنند.
این اقدام، گامی مهم در پایبندی لبنان به قوانین مالی وتحریم‌های بین المللی در زمینه‌های مالی و بانکداری بویژه از سوی آمریکا به شمار می رود.
دانیل گلاسر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم قرار است بزودی به لبنان برود تا تحریم آمریکا علیه حزب‌الله به اتهام تروریسم را با مقامهای لبنانی بررسی کند.
گسترش تحریم بانکی حزب الله حتی در بانکها و مؤسسات لبنان، ضربه یی جدی به رژیم ایران و تروریسم آن محسوب می شود. چرا که حزب الله آلت دست آخوندهای تهران است.