الخلیج: رژیم ایران پشت قاچاق سلاح و مواد مخدر به اردن

رژیم آخوندی به منظور فشار به اردن، پس از فراخوان سفیرش، قاچاق سلاح و مواد مخدر را به این کشور افزایش داده است.

خلیج آنلاین چاپ لندن در این باره نوشت: «بصورت غیر معمول و بصورت فزاینده و قابل توجهی مرز اردن و سوریه طی هفته های اخیر شاهد قاچاق مواد مخدر و سلاح و نفوذ نفرات و خودرو بود و همین امر موجب سوء ظن مقامهای رسمی اردن شده است».
ناظران در این باره به خلیج آنلاین گفتند: “در اردن انگشت اتهام به سرعت متوجه رژیم ایران شد که پشت افزایش این قاچاق به اردن از طریق مرز مشترک اردن و سوریه قرار دارد».
این منبع افزود: «بنظر منابع اردنی از یکطرف بخاطر مواضع سیاسی اردن در قبال بحران سوریه و از طرف دیگر بخاطر عکس العمل رژیم ایران در رابطه با اینکه اردن سفیر خود را در تهران برای مشاوره فراخوانده است، رژیم ایران و طرفهای بین المللی دیگر تلاش می‌کنند ” این کشور را پر از مواد مخدر و سلاح کرده و ثبات آنرا بهم بزنند».
به نوشته خلیج آنلاین، آن چیزی که از فراخواندن سفیر اردن از تهران فهم می‌شود موضع تند اردن در مقابل سیاستهای رژیم ایران در منطقه است که هماهنگ با مواضع کشورهای خلیج فارس و بویژه کشور عربستان سعودی است».
به نوشته این منبع، مقامهای اردنی به ”الخلیج آنلاین“ گفتند: روند انواع مختلف قاچاق در دوره اخیر بسیار زیاد شده است و ارقام نشانده افزایش 400درصدی آن است و در مقایسه با 3سال گذشته عملیات نفوذ 350درصد بیشتر شده است.
خلیج آنلاین افزود: “قاچاق بیش از 7میلیون قرص مخدر و قاچاق 1780نفر به اردن را خنثی و تلاش 581نفر از کشورهای مختلف را که قصد نفوذ به این کشور را داشتند را از بین برده و آنها را به مقامات ذیصلاح تحویل داده است و علاوه بر این قاچاق بیش از10هزار قطعه مهمات مختلف را خنثی نموده است».
در میان سلاحهایی که قاچاق شده است بیش از 1000قطعه سلاح ” شات گان“ و 200قطعه کلاشینکوف و 52عدد نارنجک و 5دستگاه انفجار از دور و 45دستگاه ارتباط بی سیمی و حدود 7میلیون قرص مخدر و علاوه بر این 50قطعه حفاظتی و 8تیربار قرار دارد.
بسام بدارین نویسنده و تحلیل گر سیاسی تاکید کرد: «رژیم سوریه ” قصد دارد“ از طریق دست زدن به عملیات قاچاق اینچنینی، اردن را تحت فشار قرار داده و اذیت کند».
”الخلیج آنلاین“ افزود: مطلع شده است که قاچاقچیان دستگاه ”لب تاب“ مخصوص قاچاق داشتند و اینکار به منظور گمراه کردن دستگاههای کنترلی پیشرفته ای است‌که در طرف اردن نصب شده است.
الخلیج آنلاین:۲۲ اردیبهشت ۹۵