العربیه:‌ هشدارعربستان رژیم ایران بنیادگرایی و فرقه گرایی در منطقه را دامن می زند

رژیم حاکم بر ایران و رژیم اسد مسؤل گسترش بنیاد گرایی و درگیریهای فرقه یی در منطقه هستند.

عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت درخواست کمک اسد از کسانی که شعار های فرقه گرایانه می دهند فضای گسترش بنیاد گرایی در سوریه را تقویت کرد.
او اضافه کرد شکست جامعه جهانی در حفاظت از مردم سوریه یکی از اصلی ترین دلایل گسترش تفکر خشونت گراست. این امر باعث شده هزاران جوان از گوشه وکنار جهان به صفوف گروههای بنیاد گرا بپیوندند.
عبدالله المعلمی پیشتر نیز گفته بود: دخالتهای ایران وشبه نظامیان آن در سوریه پیامدهای وخیمی خواهد داشت.
وی افزود: مردم سوریه مستمرا به قتل می رسند و شهرهایشان ویران می شود. رژیم اسد از طریق به کارگیری کورکورانه سلاح از جمله بشکه های انفجاری دست به جنایت می زند.
تقویت نیروهای سپاه پاسداران در سوریه وشبه نظامیان تروریست حزب الله و شرکت در عملیات جنایت کارانه علیه مردم بحران را تشدید می کند و عواقب خطرناک و و وخیمی به دنبال دارد. این اقدام رژیم ایران امنیت و صلح کل منطقه و جهان را به خطر می اندازد
سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از رژیم ایران خواستاراین گونه دخالتها را متوقف کند و دست از کشتار مردم سوریه بردارد.

العربیه  ۲۳ اردیبهشت ۹۵