الجزیره: پيامدهاي كشته شدن رهبر طالبان افغانستان

كشته شدن رهبر طالبان افغانستان، پيامدهاي مختلفي دارد. به گزارش رويتر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغانستان كه روز اول خرداد از ايران وارد پاكستان شده بود، در حمله پهپادهاي آمريكايي در ايالت بلوچستان كشته شد. مطبوعات آمريكا اين اقدام را داراي پيامدهاي مهم مي دانند.

روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي از كابل نوشت هدف قرار دادن ملا اختر محمد منصور فرمانده طالبان با هواپيماهاي بي سرنشين تحولي در استراتژي آمريكا بحساب مي آيد كه بعد از گذشت چندين ماه از شكست تلاش هاي پاكستان در مذاكرات صلح با طالبان، به وجود آمده است.
نيويورك تايمز عقيده دارد تهاجم به طالبان حتي اگر به كشته شدن رهبر آن ملا اختر محمد منصور هم منجر نشده بود مهم است، چرا كه اولين تهاجم امريكا با هواپيماي بي سرنشين در بلوچستان بعنوان پايگاه طالبان در افغانستان بود. تهاجمي كه بعد از گذشت سالها از تهاجمات مشابه در ديگر  مناطق پاكستان  و افغانستان صورت گرفته است. 
وال استريت ژورنال نيز به نقل از مقامهاي آمريكايي و افغاني نوشت دولت افغانستان از گروهي كه از طالبان جدا شده با هدف  ايجاد شكاف در ميان آنها و وادار كردن بعضي از سران آنها به سوي مذاكره، حمايت مالي و نظامي ميكند. هدف قرار دادن ملا اختر منصور با  طرح ايجاد شكاف همزمان است. اما اين طرح راه  جنگي ديگر براي رهبري طالبان را هموار مي كند و در روزهاي آينده  افراد بيشتري را از ميان صفوف آنها جدا خواهد كرد.

در همین حال رسانه ها از انتخاب جانشین ملااختر محمد منصور توسط طالیان خبردادند. گروه طالبان پس از تائید کشته شدن ملا اخترمحمد منصور رهبر سابق  اعلام کرده که مولوی هبت الله آخوندزاده به جانشینی او تعیین شده است. زئیس جمهور افغانستان هم تهدید کرد اگر رهبر جدید طالبان به مذاکرات صلح نپیونددِ سرنوشتش مانند سرنوشت ملا اخبتر محمد منصور خواهد شد.
الجزيره ۳ خرداد ۹۵