الجزیره: پیامدهای کشته شدن رهبر طالبان افغانستان

کشته شدن رهبر طالبان افغانستان، پیامدهای مختلفی دارد. به گزارش رویتر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغانستان که روز اول خرداد از ایران وارد پاکستان شده بود، در حمله پهپادهای آمریکایی در ایالت بلوچستان کشته شد. مطبوعات آمریکا این اقدام را دارای پیامدهای مهم می دانند.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از کابل نوشت هدف قرار دادن ملا اختر محمد منصور فرمانده طالبان با هواپیماهای بی سرنشین تحولی در استراتژی آمریکا بحساب می آید که بعد از گذشت چندین ماه از شکست تلاش های پاکستان در مذاکرات صلح با طالبان، به وجود آمده است.
نیویورک تایمز عقیده دارد تهاجم به طالبان حتی اگر به کشته شدن رهبر آن ملا اختر محمد منصور هم منجر نشده بود مهم است، چرا که اولین تهاجم امریکا با هواپیمای بی سرنشین در بلوچستان بعنوان پایگاه طالبان در افغانستان بود. تهاجمی که بعد از گذشت سالها از تهاجمات مشابه در دیگر  مناطق پاکستان  و افغانستان صورت گرفته است. 
وال استریت ژورنال نیز به نقل از مقامهای آمریکایی و افغانی نوشت دولت افغانستان از گروهی که از طالبان جدا شده با هدف  ایجاد شکاف در میان آنها و وادار کردن بعضی از سران آنها به سوی مذاکره، حمایت مالی و نظامی میکند. هدف قرار دادن ملا اختر منصور با  طرح ایجاد شکاف همزمان است. اما این طرح راه  جنگی دیگر برای رهبری طالبان را هموار می کند و در روزهای آینده  افراد بیشتری را از میان صفوف آنها جدا خواهد کرد.

در همین حال رسانه ها از انتخاب جانشین ملااختر محمد منصور توسط طالیان خبردادند. گروه طالبان پس از تائید کشته شدن ملا اخترمحمد منصور رهبر سابق  اعلام کرده که مولوی هبت الله آخوندزاده به جانشینی او تعیین شده است. زئیس جمهور افغانستان هم تهدید کرد اگر رهبر جدید طالبان به مذاکرات صلح نپیوندد سرنوشتش مانند سرنوشت ملا اخبتر محمد منصور خواهد شد.
الجزیره ۳ خرداد ۹۵