مجله نیوزویک: توافق اتمی در معرض خطر از هم پاشیدن

مجله نیوزویک معتقد است توافق اتمی با رژیم ایران با خطر از هم پاشیدن روبروست. علت چیست؟

نزدیک به شش ماه از اجرایی شدن قرارداد گذشته است و رژیم ایران هنوز در انتظار منافع آن میباشد. این رژیم نمیتواند به عمده مبلغ تخمینی ۱۰۰ میلیارد دلار که در بانکهای خارجی نگهداشته است دسترسی پیدا کند. دلیل چیست؟ قوانین آمریکا که شامل معاملة هسته ای نبودند و هنوز بسیار محدود کننده میباشند. تجارت خارجی هنوز ماده نشده است چرا که بانکهای تجاری بزرگ آسیایی و اروپایی از این بیم دارند که ممکن است تحریمهای غیر هسته ای آمریکا را نقض کنند و کار آنها به مجازاتهای سنگین بکشد. رژیم تهران خشمگین است و میگوید واشینگتن مانع پیوستن مجدد آن به اقتصاد جهانی میباشد.
رژیم ایران میخواهد آمریکا این تحریمها را نرم کند اما این نیاز به اقدام کنگره دارد، چیزی که بعید است در این سال انتخابات رخ دهد، بخصوص از آنجا که برخی دموکراتها خلق و خوی این را ندارند که قراردادی را بازنگری کنند که بسیاری آن را یک قرارداد ناقص میدانند. اینک قانونگذاران در حال فشار آوردن برای برقراری تحریمهای بیشتر هستند که این بار بخاطر آزمایش موشکهای بالستیک رژیم ایران میباشد. در تهران سخت سرانی که هرگز قرارداد هسته ای را دوست نداشتند، حسن روحانی را به این فرا میخوانند که این قرارداد را فسخ کند.
هم تهران و هم واشینگتن اصرار دارند که نسبت به این توافق متعهد باقی بمانند. اما وقتی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی رژیم ایران به واشینگتن سفر کرد نگرانیهای رژیم ایران و چشم انداز فروپاشی قرارداد بسیار مشهود بود.
بزرگترین منبع اصطکاک قانون آمریکا میباشد که رژیم ایران را از استفاده از سیستم مالی آمریکا و دلار آمریکا، حتی بطور غیرمستقیم منع میکند. قانونی که در سال ۲۰۱۲ اجرایی شد، هدفش مجازات برنامه موشکهای بالستیک رژیم ایران، نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی بود. کارشناسان میگویند از آنجا که این مسائل حل و فصل نشده اند، تقریبا هیچ شانسی نیست که این قانونی در آیندة قابل پیش بینی توسط کنگره لغو شود.
نیوزویک - ۱ اردیبهشت ۹۵