الجزیره - افشاگری وزیر تبلیغات یمن درباره دخالتهای تروریستی رژیم آخوندی در یمن

وزیر تبلیغات یمن درگفتگو با الشرق الاوسط فاش کرد که حوثیها و گروههای تروریستی و القاعده در رابطه با عملیات تروریستی و حتی امور سیاسی با رژیم ایران هماهنگی دارند.

وزیر تبلیغات یمن گفت: القاعده و گروههای تروریستی در یمن با رژیم ایران هماهنگی دارند.

محمد عبدالمجید القباطی وزیر تبلیغات یمن در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط از طرحهای خصمانه ای صحبت کرد که حوثی ها و عوامل علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن در دست انجام دارند.
وی گفت: در حال حاضر این گروهها با رژیم ایران و القاعده در رابطه با عملیات تروریستی و حتی امور سیاسی هماهنگی دارند.
القباطی اضافه کرد رژیم ایران مذاکرات کویت را توسط مشاورانی که درکویت داشت به تعطیلی کشاند. این عناصر هر بار با نامهای مختلفی با هیأت شبه نظامیان حوثی ملاقات می کردند و به آنها رهنمود می دادند.
وزیر تبلیغات یمن سؤال می کند چگونه باور کنیم که هیأت مذاکره کننده از یک طرف با تحویل دهی سلاح موافقت کرده ولی با رژیم ایران توافق میکند که به یمن سلاح وارد کند.
الجزیره - ۸ خرداد ۹۵