اورینت:‌ پایان توهم میانه روی در ایران

اورینت وابسته به اپوزیسیون سوریه، در پایگاه اینترنتی خود، مقاله یی با عنوان ”پایان توهم میانه روی در ایران“، به قلم سنابرق زاهدی مسؤل کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران  درج کرده است.

در قسمتی از این مقاله به شکست باند خامنه ای در نمایش انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع اشاره شده و با یادآوری مهندسی خامنه ای برای تعیین ریاست آخوند جنتی بر خبرگان ارتجاع آمده است: «این موضوع آشکار کرد که در رژیم ولایت فقیه انتخابات هیچ معنی و مفهومی ندارد و تمام آنچه بعضی ها تصور می کردند سرابی بیش نیست و رژیم برای مقابله با بحرانهای فزاینده هرچه بیشتر به سمت انقباض خود پیش می رود . ریاست جنتی نود ساله بر دو ارگان رهبری کننده رژیم ولایت فقیه یعنی شورای نگهبان و مجلس خبرگان عمق بحران رژیم ولایت فقیه و بی آیندگی او را آشکار می کند و نشان از تنگتر کردن هرچه بیشتر دایره انتخاب ها و اشخاص مورد اعتماد است، کما اینکه نشانه تیر خلاص به ادعاهای میانه روی و اصلاح در رژیم ولایت فقیه می باشد...».
اورینت نت ۱۲ خرداد ۹۵