رویتر: خامنه ای مذاکرات اتمی را یک اشتباه بزرگ خواند

رویتر در گزارشی با اشاره به سخنرانی خامنه‌ای در سالمرگ خمینی گفت: خامنه ای به رغم حمایت از آخوند روحانی در مذاکرات اتمی، اکنون مذاکرات را یک اشتباه بزرگ می‌نامد.

رویتر نوشت: تورم، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، خامنه ای را مجبور کرد که از روحانی در موضوع مذاکرات اتمی برای چاره جویی در وضعیت خطرناک اقتصادی در ایران، حمایت کند. اما خامنه ای با وجود تایید این مذکرات درسخنرانی خود گفت: این اشتباه بزرگی است که به آمریکا و انگلستان اعتماد کنیم.
رویتر نوشت: بدنبال پایان تحریمها، رژیم ایران شروع به افزایش تجارت با غرب کرد. ولی برخی از تحریم های آمریکاباقی مانده و بانک های آمریکایی از انجام تجارت با رژیم ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم منع شده‌اند زیرا آمریکا هنوز این رژیم را حامی تروریسم و ناقض حقوق‌بشر می‌داند.