محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران در مصاحبه با تلويزيون العربيه  تأكيد كرد ما براي سرنگوني رژيم خونخوار مبارزه مي كنيم… رژيم ايران  درحال حاضر بسيار ضعيف تر است از گذشته است. اين رژيم با بسياري مشكلات در سوريه مواجه است و نمي تواند كه از اين مشكلات خارج شود.

وي در پاسخ به سؤالي درباره بازگشت دارايي هاي رژيم پس از برجام گفت: «اين توافق  نتوانست رژيم را كمك كند تا مشكلات اقتصادي اش را حل كند. چرا كه مشكلات اقتصادي رژيم ايران ناشي از ماهيت رژيم ولايت فقيه است. اين رژيمي متعلق به قرون وسطي است  و به هزار سال پيش تعلق دارد و نمي تواند كه مشكلاتش را  حل كند. پول هايي كه بعد از توافق اتمي  به دست آورده را براي تروريسم و سوريه صرف مي كند».
محمد محدثين در پاسخ به اين سؤال كه چه چيزي به اپوزيسيون سوريه داده ايد، آيا به آنها رزمنده مي دهيد گفت: «ما به عنوان مردم ايران با مردم سوريه هم سنگر هستيم. مردم ايران از همان ديكتاتوري رنج  مي برند كه مردم سوريه رنج مي برند. به اين دليل مبارزه ما عليه رژيم ايران بهترين حلقه وصل با اپوزيسيون سوريه است.… همبستگي ما با انقلاب و مردم سوريه مواجهه با رژيم ايران است…چنانچه كمك هاي رژيم ايران نمي بود  بشار اسد پنج سال پيش سرنگون شده بود».
وي تأكيد كرد: «ما با اپوزيسيون سوريه مشاركت سياسي داريم و اين بهترين كمك به آنهاست, ما نيروهاي خودمان را داريم, آنها هم نيروهاي خودشان را دارند و به نيرو آنها نياز نداريم, آنها هم به نيروي ما نياز ندارند».

مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در پاسخ به سؤالي درباره رويكرد كشورهاي غربي با مقاومت ايران گفت: «قبل از هر چيز اجازه بدهيد كه موضع شما را تصحيح كنم. ما اپوزيسيون خارجي نيستيم. بخش اصلي جنبش ما در داخل ايران است. ثانيا مشكل به كشورهاي غربي برمي گردد نه سياستمداران غربي. كشورهاي غربي  به دليل تجارت  و پول و منافع  سياسي شان از رژيم ايران بهره مي گيرند. ولي حكومت هاي غربي به خوبي مي دانند كه اين رژيم بي آينده است و بعد از گذشت يك سال از توافق اتمي, هنوز هيچ بانك جهاني بزرگ و شركت بزرگي وجود ندارد كه آماده كار با رژيم ايران باشد.
وي افزود: «شما مي توانيد مقاله هاي تحقيقي در روزنامه لوموند فرانسه نيوزويك و اكونوميست  لندن را  بخوانيد. اينها اطلاعات هستند, براي مثال روحاني به پاريس آمد و ياداشت تفاهم هاي زيادي را امضا كرد, ولي توافقنامه امضا نكرد … در حال حاضر كسي با رژيم ايران توافقنامه امضا نمي كند چرا كه رژيم ايران  پول ندارد. مساله مهم تر اين است كه  تمامي سرمايه گذاري هاي رژيم ايران و شركايش  در دست سپاه پاسداران است».
العربیه ۲۵ تیر ۹۵