تام ریچ: پیوندی تازه در حمایت از ایران آزاد و دمکراتیک

واشینگتن تایمز در مقاله یی به قلم تام ریج، اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا و با عنوان ”پیوندی تازه در حمایت از ایران آزاد و دمکراتیک” نوشت: «رودرروی سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی از جانب رژیم ایران در سال ۲۰۰۹، سیمین بهبهانی شاعر آزاده ایرانی می نویسد: ”بس کنید این هرزه گرایی را ؛ بس کنید بر باد دادن کشورم را؛ دست بدارید از خشم، خونریزی و ویرانی؛ بس کنید این اعمالی که خلق را از آن غرق در اشک است“. درجواب تلافی، او که حق شهروندی خود میداند که علیه حاکمیت پلیدی بایستد با شجاعت می نویسد: «شاید تو آرزو داشته باشی که مرا به آتش بکشی و یا سنگسارم کنی ولی در دستان تو، کبریت و سنگ توان آزار مرا ندارند».

در این مقاله آمده است: «آیت الله ها و حکام دست چین آنان از سال ۱۹۷۹ کشور بزرگ ایران را بر باد داده اند. امروز و همین جا دنیا باید بپذیرد که تا کنون رفتار حاکمان تهران تغییری نکرده است و الان زمان تغییر این حاکمان رسیده است. اکنون زمان گردهمایی دمکراتیک و آزاد برای کمک به یک ایران آزاد است. ایرانی دمکراتیک و جمهوری بر پایه آراء عمومی، تضمین کننده حقوق شهروندی و حقوق بشر، جدایی دین و دولت، حکومت قانون و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان».