تلویزیون اسکای نیوز در گزارشی از پیامدهای انتشار فایل صوتی منتظری گفت: رئیس بخش بررسی درباره ایران می گوید: باید اقدامات شدیدی برای متوقف کردن اعدام هایی که اکنون در ایران می شود اتخاذ کرد. این شدنی است جامعه جهانی بایدبرای افشای جنایت های ایران و متوقف کردن آن متحد شوند. توافق جامعه جهانی و بخصوص گروه پنج بعلاوه یک نباید جدا از پرونده حقوق بشر در ایران باشد.

اسکای نیوز با اشاره به بحران حکومت آخوندی افزود: علی مطهری در نامه ای به وزیر دادگستری در دولت روحانی نوشته و از او خواسته است در باره فایل صوتی منتظری و چیزی که آنرا بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرد مغالطه نکند.
اسکای نیوز - ۸ شهریور ۹۵