هیل: جولیو ترتزی: جایگزین رژیم آخوندی در ایران به وجود آمده است

«هیل» نشریه کنگره آمریکا طی مقاله یی به قلم جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا از وجود جایگزینی برای رژیم آخوندی در ایران سخن گفته که امکان همکاری با آن وجود دارد.

وی در این مقاله می نویسد: «اقدام کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان برای تقویت روابط با رژیم ایران به بهانه نبودن جایگزینی برای آن بوده است اما دوران گذشته شاهد موفقیت همپیمانان غربی مقاومت ایران ـ بدون حمایت رسمی غرب ـ در برجسته کردن نقش مداوم اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق بوده است.
جولیو ترتزی یادآور شده است اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق مورد حملاتی قرار گرفته بودند هم اکنون به مناطق آرامی از جمله آلبانی منتقل شده‌‌اند.
وی تاکید کرده است هر کس که شناختی از تاریخ رژیم ایران داشته باشد می‌‌داند که این اعتقاد که رژیم ایران، راستگو شناخته شود غیر واقعی است بخصوص با وجود همکاری سری آن با کره شمالی که جمعه گذشته اقدام به پنجمین آزمایش هسته‌یی خود کرد.
وزیر خارجه پیشین ایتالیا افزود برخی رهبران اروپایی به تبلیغات رژیم که مقاومت ایران را ضعیف نشان می‌دهد تسلیم شده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق که اعضای آن در سال ۱۹۸۸ در معرض قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی قرار گرفتند؛ توانسته است باقی بماند.