محکوم به مرگ - روزنامه وردنزنگانگ نروژ

روزنامه وردنزگانگ نروژ VG روز 4 اکتبر در رابطه با اعدام نوجوانان در ایران ضمن چاپ عکسهای6 تن از این جوانان، دلآرا دارابی 17 ساله که به هنگام اعدام22 ساله بود، فاطمه صلبهی 17 ساله که به هنگام اعدام 23 ساله بود، مکوان مولودزاده 13ساله که به هنگام اعدام 21 ساله بود، سماس ذهابی 17 ساله که سن وی هنگام اعدام مشخص نشده، بهنود شجاعی 17 ساله که به هنگام اعدام 21 ساله بود و رضا حجازی 15 ساله که به هنگام اعدام 20 ساله بود نوشت:

محکوم به مرگ
زیرتیتر: تهران/اسلو(VG) 73 جوان طی 11 سال اخیر در ایران اعدام شده اند. روزنامه وردنزگانگ امروز نشان میدهد که 6 تن از آنان چه کسانی بودند.
یون پدر اگنئس John Peder Egenes رئیس عفو بین الملل میگوید:" ایران به صورت بغایت جدی نقض حقوق بشر می کند". یون پدر اگنئس دبیرکل عفو بین الملل نروژ میگوید:" مقامات نروژی بایستی کماکان در انتقادشان از این نقض حقوق بشر واضح و روشن باشند، و این بایستی جزء برنامه کاری در هر دیالوگی با مقامات ایرانی، همچنین زمانیکه نروژ برای تجارتهای بزرگ با ایران اقدام می کند، باشد". پرساندبرگ وزیر شیلات طی روزهای گذشته بهمراه روسای 62 شرکت نروژی که مایل به استقرار خویش در ایران بعد از اینکه تحریمهای نروژ در ژانویه امسال برداشته شد؛ هستند، در ایران بود.

بررسی اعدامها
تیم-ایران عفو بین الملل در دفتر اسلو تحقق کننده ای دارد که یک بررسی جامع از اعدام ایرانیها که بهنگام دستگیری زیر 18 سال بودند صورت داده است.
یافته های اصلی از این قرار است:
-    از سال 2005 به بعد، حداقل 73 نفر که به هنگام جرم زیر 18 سال بودند، اعدام شده اند.
-    اکثر آنان بدون در نظرگرفته شدن نابالغ بودن و سن کم، بخاطر قتل محکوم شده اند.
-    هیچ اقدامی قابل توجه در جهت بهبود وضعیت طی سالهای اخیر صورت نگرفته است. 13 تن در سال 2014 اعدام شدند، در سال 2015 این رقم 4 بود. براساس لیست عفو بین الملل، طی سال جاری، تا به اکنون، 6 مورد اعدام گزارش شده است.
اگنئس میگوید:" ایران یکی از محدود کشورهایی در جهان است که همچنان به اعدام نوجوانان مجرم ادامه میدهد. همزمان با تعریف وتمجید رهبران کشور از رفرمهای جدید، آنان به اعدام مجرمان زیر سن 18 سال ادامه میدهند. ایران که کنوانسیون کودکان را امضاء کرده است، با دادن مجازات اعدام به افرادی که به هنگام جرم زیر 18 سال سن داشتند، تعهدات بین المللی بین المللی خویش را نقض میکند".

حقوق را نقض می کند
او اشاره میکند به اینکه، از آنجا که ایران کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان را امضاء کرده است، آنان متعهد شده اند تا تضمین کنند که با افراد زیر سن 18 سال به عنوان کودک برخورد شده و اینکه آنان هرگز مجازاتی مثل یک فرد بالغ دریافت نکنند.
او میگوید:" نگران کننده آن است که سیستم قضایی ایران دچار بی انصافی و اشتباهات سیستماتیک است".
عفو بین الملل میگوید گمان میرود که 160 نفر در ایران در سلولهای مرگ به انتظار اعدام نشسته اند. این (رقم-م) شامل کودکان و افراد بالغ میشود.
اگنئس میگوید که ایران در ماه می 2016 قانون مجازات را تغییر داد.
او میگوید:" این به ما این امید را داد که بالاخره وضعیت برای نوجوانان مجرم محکوم به مرگ بهبود خواهد یافت. قانون مجازات به قاضی این امکان را میدهد تا وضعیت روانی و نابالغی یک مجرم نوجوان را بررسی کرده، و بتواند به جای مجازات مرگ یک مجازات آلترناتیو بدهد. اما حالا، 3 سال بعد از اینکه تغییر(قانون-م) به تصویب رسید، مقامات به اعدام نوجوانان مجرم ادامه میدهند".
او اضافه می کند: "ما انتظار داریم که مقامات نروژی و تجار این موضوع را زمانیکه امکان صادرات و سایر همکاریهای تجاری را پیدا میکنند، مطرح نمایند".

ژورنالیست شکنجه شد
او میگوید که یکی از کارکنان آنان، مازیار Madyar، این کار اصلی را انجام داده است. او (مازیار-م) از طریق شبکه خودش متشکل از وکلا، خانواده ها و سازمانهای حقوق بشری به اطلاعات در خصوص احکام، پرونده های قضایی و زمان اعدامها دسترسی پیدا می کند. مازیار ژورنالیست است و از ایران وبلاگ میکند. او شخصا تجربه کرده که مقامات ایرانی چگونه بیانات صلح آمیز را وحشیانه سرکوب می کنند.او می گوید که مازیار در سال 2004 بخاطر وبلاگش بمدت 88 روز دستگیر شد.
-    او بصورت منظم(سیستماتیک-م) مورد شکنجه های شدید مثل شوک الکتریکی، شلاق با چوب و تهدید به تجاوز شدن و مجازات مرگ قرار گرفت.
مازیار خودش به روزنامه وردنزگانگ میگوید که او از کانالهای اطلاعاتی بسیاری استفاده می کند.
-    من از یکسری روشهای گوناگون برای دستیابی به اطلاعات در خصوص این پرونده ها استفاده می کنم. من به دنبال منابع قابل اطمینان هستم. این(کانالها-م) میتوانند سازمانهای حقوق بشری،وکلا، منابع محلی، خانواده باشند وبعضی اوقات رسانه های رسمی (رژیم-م) منبع هستند.
او میگوید که در پروسه قضایی فقدانهای بسیاری از زمان دستگیری تا صدور حکم وجود دارد.
-    بسیاری حین بازجویی مورد شکنجه قرار میگیرند، بدون اینکه دادگاه این موضوع را مد نظر داشته باشد. قضات اعتنایی به این قانون جدید در مورد متخلفین زیرسن قانونی ندارند. آنان متخلقین زیر سن قانونی را بر اساس دانش خویش محکوم به مرگ می کنند. بعضی مواقع این پروسه سریع بوده واعدام فورا اجرا می شود.