یورو نیوز:‌ پیامدهای سقوط پوند انگلستان

یکی از آثار مخرب خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سقوط بی سابقه ارزش پوند انگلیس است، وزارت دارایی این کشور می گوید تدابیری را برای مقابله با آن اتخاذ می کند.

ارزش پوند پس از اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا کنون حدود ۱۶ درصد افت داشته و به پایین ترین حد خود طی ۳۰ سال گذشته رسیده است.
اگرچه سقوط واحد پولی انگلستان می تواند تا حدودی فعالیتهای بخش صادرات را افزایش دهد اما بخش واردات انگلستان با بحران جدی روبرو خواهد شد.
یک تحلیلگر بازار می گوید: «اگر در بخش ساخت و ساز هستید و باید قطعاتی از خارج سفارش دهید، کاهش ارزش پوند مشکل بزرگی خواهد بود.»
ضعف پوند و افزایش هزینه و مخارج بخش واردات کشور می تواند تراز تجاری سالانه انگلستان را دچار اختلال کند. این روند تاثیر بسیار منفی برروی میزان اعتماد سرمایه گذاران خواهد داشت.
یک اقتصاددان درباره تبعات منفی سقوط ارزش پوند گفت: «پس از مدتی مصرف کنندگان از سقوط ارزش پوند آسیب خواهند دید. این آسیب به دو صورت خواهد بود: اول آنکه پوند ضعیف، موجب می شود اجناس وارداتی گران تمام شود و در نتیجه قیمتها نیز افزایش خواهند یافت. دوم آنکه میزان اعتماد پایین می آید.»
تحقیقات نشان می دهد شکست در مذاکرات مربوط به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و روند خروج ناموفق از اتحادیه اروپا می تواند برای بخش تجاری ـ مالی انگلستان ضرر و زیانی معادل ۴۳ میلیارد یورو دربر داشته باشد.
 رییس سابق بانک مرکزی انگلستان گفت: «پیش از برگزاری همه پرسی گفته می شد خطرات اصلی خروج از اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره، سقوط قیمتها در بخش مسکن و کاهش نرخ برابری ارزی است. به خود می گفتم غیرممکن است. برروی این مسئله سه سال کار شده است. اما اکنون می بینیم که امکان زیادی وجود دارد که این اتفاقات بیافتد».