العربیه -پایان یک نمایش

بالاخره رژیم ایران متهم اصلی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را آزاد کرد.

به این ترتیب همه ادعاهای این رژیم در مورد مجازات عاملان این حرکت تروریستی بر باد رفت.

رژیم ایران حسن کردمیهن، متهم اصلی و سازمانده نیروهایی را که به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کرده بودند، آزاد کرد.
گروهی از چماقداران و لباس شخصیهای خامنه ای در ژانویه سال ۲۰۱۶ به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در شهر تهران و مشهد هجوم بردند و آنها را به آتش کشیند و دیپلمات‌های سعودی را مورد حمله قرار دادند.
بر اساس گزارش رسانه های رژیم ایران، کردمیهن که از عوامل اصلی و از گردانندگان این حمله بود آزاد شده است. وی با پرداخت وثیقه آزاد شده و هنوز حکم وی اعلام نشده است.
مقامهای قضایی رژیم ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تصمیم به تخفیف در مجازات حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی دارند.
این اقدام تروریستی رژیم ایران باعث شد که عربستان سعودی و تعدادی از کشورهای عربی روابط خود را با رژیم ایران قطع کنند. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان همکاریهای اسلامی و بسیاری کشورهای جهان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کردند. نمایشهای رژیم اخوندی در مورد دستگیری و محاکمه عاملان این حمله، کسی را فریب نداد. اکنون با آزادی عامل اصلی این حمله، همه ادعاهای رژیم نقش بر آب شده است.
۳۰ مهر ۹۵