فارین پالیسی ـ اهمیت مقابله با رژیم ایران کمتر از شکست دادن داعش نیست

جیمز جفری سفیر سابق آمریکا در عراق معتقد است اهمیت مقابله با رژیم ایران و محدود کردن جاه طلبیهای آن در منطقه کمتر از شکست دادن داعش نیست.

جیمز جفری در این مقاله باعنوان «برای جلوگیری از فروپاشی مجدد عراق، آمریکا باید دخالت کند» می نویسد:
رژیم تهران تلاش می کند در عراق نسخه حزب الله لبنان را پیاده کند.
اهل سنت در غرب عراق و شرق سوریه مانعی در برابر جاه طلبی رژیم ایران برای رسیدن به مدیترانه می باشند.
عراق کشوری است که در مرکز خاورمیانه قرار دارد و دارای ذخایر نفتی عظیمی است لیکن بصورت عملی و در بهترین شرایط، عراق بدلیل گذشته اش و اختلافات داخلی، سخت است بتواند ثبات خود را حفظ کند. آمریکا که خود را بعنوان همپمان بزرگ عراق محسوب می کند طرحهای متناقضی دارد که ضرورتاً با دیدگاه ملی که اکثر عراقیها مغایرت دارد. رژیم ایران با مخالفت عراقیان و کشورهای منطقه نظیر عربستان و ترکیه روبروست. اهداف این رژیم در وهله اول با اهداف واشینگتن در تضاد می باشد، تهران می خواهد شیعیان وابسته به خود را بر عراق مسلط کند.
تهران تلاش می کند در عراق مانند سوریه و لبنان و یمن رفتار کند و همچنان توسعه طلبی منطقه ای خود را گسترش دهد. این قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که از شبه نظامیان و احزاب سیاسی شیعی در عراق حمایت می کند و می خواهد نسخه ای از حزب الله را ایجاد کند که بر عراق هژمونی داشته باشد تا کردها و سنی ها را سرکوب نماید.
جیمز جفری می افزاید: رژیم تهران تلاش می کند حاکمیت در کشورهای عراق و لبنان و هرکشور دیگر را به نفع نمایندگان خود تضعیف کند. این رژیم تلاش می کند از طریق خاک عراق به حلب و دمشق و از آن طریق به دریای مدیترانه و لبنان برسد. در چنین شرایطی وظیفه آمریکاست که ثبات عراق را حفظ کند. واشینگتن باید بداند محدود کردن رژیم ایران کمتر از شکست دادن داعش نیست.
المدینه: فارین پالیسی - ۴ آبان ۹