اسکای نیوز: اهداف رژیم ایران از شلیک موشک به مکه مکرمه

رژیم ایران با شلیک موشک به مکه دنبال چیست؟ چرا با این اقدامات مسلمانان را تحریک می کند؟

نجیب غلاب کارشناس امور عربی می گوید: وقتی که شبه نظامیان حوثی صنعا را اشغال کردند، تعدادی از سران حوثی گفتند نشانه هایی وجود دارد که سال آینده در مکه با سلاح طواف می کنیم. شبه نظامیان حوثی به خرافات معتقد هستند. آنها مستقیما به دفتر ولایت فقیه در تهران وصل هستند و برداشتهای خرافاتی در باره آینده مکه دارند. شبه نظامیان حوثی بر این اعتقاد هستند که مکه باید ویران شود و حجر الاسود به کوفه برده شود، این ها برداشت های خرافاتی است...
اگر کسی پیشینه شبه نظامیان حوثی را بخواند پی می برد که آنها به خرافات اعتقاد دارند... . اما علاوه بر این رژیم ایران با هیچ طرح مسالمت آمیزی در یمن موافقت نخواهد کرد مگر اینکه کل یمن تحت سلطه این رژیم دراید
رژیم ایران تلاش هایی را که برای راه حل مسالمت آمیز می شود نخواهد پذیرفت زیرا این رژیم می خواهد نفوذ کامل در یمن داشته باشد . یا اینکه یمن به آشوب کشیده شود و مناطق عربی ناآرام شود. رژیم ایران از جنگ اول در یمن حضور داشت. این رژیم ایران بود که حوثی ها را تشکیل داد و آنها را پرورش داد و حال آنها را تامین و پشتیبانی می کند.
رژیم ا ایران درخفا کار نمی کند بلکه فعالیت های ان در یمن آشکار است و ما باید با آن مقابله کنیم...

اسکای نیوز - ۱۰ آبان ۹۵