الشرق الاوسط:‌ جلسه مشترک بین «مقاومت ایران» و پارلمان انگلستان

جلسة مشترک بین «مقاومت ایران» و پارلمان انگلستان تجاوزات (رژیم) تهران را مورد بحث قرار داد
مریم رجوی از انگلستان خواست تا «قتل عام 67» و پیگرد مسئولان آن‌را به‌رسمیت بشناسد

این جلسه روز بعد از محکومیت (رژیم) ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌دلیل استمرار نقض حقوق بشر و (به‌منظور) بحث دربارة اعدام‌های سال 67 برگزار شد. حسین عابدینی (از دفتر )شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان به «الشرق الاوسط» گفت، این جلسه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که برنامة 10 ماده‌یی مریم رجوی برای ایران آزاد را برجسته می‌کند. وی به «صدور بیانیة حمایت از شورای ملی مقاومت ایران و درخواست از دولت انگلستان برای به‌رسمیت‌شناختن «قتل عام تابستان 67» و هم‌چنین به‌رسمیت‌شناختن جنایت علیه بشریت و پیگرد قضایی مسئولان (رژیم) ایران از جمله مسئولانی در دولت روحانی» اشاره کرد. عابدینی ابراز خوشبینی کرد که «اقدام مقاومت ایران به توقف نقض حقوق بشر و هم‌چنین جلوگیری از اقدامات تروریستی و ایجاد تشنج و جنگ در منطقه توسط رژیم ایران کمک کند».
به‌مناسبت برگزاری جلسة پارلمان انگستان، مریم رجوی در پیام ویدئویی، گفت: اکنون شانزده ماه از امضای توافق اتمی گذشته است. بنابراین زمان کافی برای آزمودن سیاست‌ها وجود داشته است. (مریم) رجوی، خاطرنشان کرد: «برجام فرصتی برای آخوندها بود تا دست‌کم در عرصة بین‌المللی از آشوب و تروریسم دست بردارند. در حالی که آنها اشغالگری و جنگ‌افروزی در منطقه و به‌خصوص در سوریه را تشدید کردند. رژیم ایران اکنون مهم‌ترین عامل بی‌‌ثبات کردن منطقه است. خانم رجوی تأکید کرد: «مردم و مقاومت ما در تلاش‌های آزادیخواهانه در حال پیشرفت بوده‌اند».
«یک دستاورد مهم, شکل‌گیری جنبش دادخواهی سی هزار زندانی سیاسی قتل عام شده در تابستان سال 67 است. آخوندها به‌مدت طولانی می‌خواستند این جنایت بزرگ را پنهان کنند، اما انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری جانشین عزل‌شدة خمینی دربارة این کشتارها، ابعاد جدیدی از این جنایت هولناک را بر ملا کرد و مقاومت ایران به‌یاری هوادارانش در داخل کشور در حال جمع‌آوری اسناد در این‌ باره هستند». مریم رجوی در سخنرانی خود خطاب به کنفرانس در پارلمان انگلستان تأکید کرد که “هدف مقاومت ایران اینست که جامعة بین‌المللی به‌رسمیت بشناسد که این قتل عام بزرگ یک جنایت علیه بشریت بوده و مسئولان آن‌را در برابر عدالت قرار دهد» «اگر سکوت و بی‌عملی جامعة بین‌المللی که باعث فرار جنایتکاران از عدالت شد نبود، موج اعدام و سرکوب در ایران تا امروز ادامه نمی‌یافت».
الشرق الاوسط - ۲۸ آبان ۹۵