العربیه:‌ بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی و محکومیت رژیم ایران

وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، شلیک موشک توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران به مکه را محکوم کردند.

دکتر نزار مدنی وزیر مشاور در امور خارجی که ریاست جلسه فوق العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را بر عهده داشت، خواستار پایان دادن به اقدامات شبه نظامیان حوثی شد.

وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جریان جلسه فوق العاده خود در مکه، تصمیمات مختلفی اتخاذ کردند. این جلسه بطور ویژه درباره بحث پیرامون شلیک موشکهای بالستیک از سوی حوثیها به مکه تشکیل شده بود. در این بیانیه حامی اصلی حوثیها یعنی رژیم ایران محکوم شده و دخالت آن در امور یمن مورد حمله قرار گرفته است: