الجزیره: مصاحبه با تونه کلام در اجلاس اتحادیه اروپا

یک عضو پارلمان اروپا در جلسه اخیر این پارلمان نسبت به وضعیت فاجعه بار سوریه هشدار داد و اتحادیه اروپا را به اتخاذ استراتژی واحدی برای کمک به مردم این کشور فراخواند.

پارلمان اروپا در جلسه ای که برای برررسی وضعیت سوریه در استراسبورگ برگزار کرد، به فوری ترین مسائل این کشور بویژه موضوعات انساندوستانه پرداخت. در این جلسه تونه کلام  نماینده پارلمان اروپا از کشور استونی سخنرانی کرد.
 او در قسمتی از سخنانش گفت: در سوریه وضعیت در حال حاضر رو به وخامت بیشتر است، می دانیم که نزدیک به یک میلیون نفر در محاصره هستند و دویست هزار تن دیگر توسط بشار اسد زندانی شده اند. شرایط آنها بشدت وخیم است. می بایست هدف ما این باشد که فورا آتش بس برقرار شود،خشونت علیه غیر نظامیان متوقف شود و رژیم اسد که توسط روسیه و رژیم ایران حمایت می شود مورد حسابرسی قرار گیرد.
ما میدانیم که پوتین به میزان زیادی از ضعف اتحادیه اروپا استفاده کرد. می بایست مصونیت و جلوگیری از مجازات کسانی که مرتکب جنایات جنگی می شوند را پایان دهیم.
موضوع دوم اینکه اتحادیه اروپا باید استراتژی اروپایی یکپارچه ای را اتخاذ کند تا بتواند بحران سوریه را حل کند، می بایست آماده باشیم تا در مورد بعد از حل بحران و باز سازی سوریه فکر کنیم.