ژنرال ماتیس می گوید: هر روز بعد از بیدارباش اولین چیزی که از تیم بریفینگ خود سوال می کردم این بود، ایران ! ایران! ایران!

در ژوئن سال ۲۰۱۳ از ژنرال ماتیس در مورد ایران سوال کردیم: شما چه قدر درمورد رژیم ایران نگرانی دارید آیا این نگرانی اصلی شماست؟
ژنرال ماتیس: «سه چیزی که من از تیم بریفینگ خودم در اول صبح سوال می کنم این است، ایران، ایران، ایران؟».
سی ان ان: نظر شما در این مورد چیست با توجه به این که این مصاحبه مربوط به تابستان ۲۰۱۳ و قبل از توافق اتمی با رژیم ایران است.
سناتور بن کاردین: رژیم ایران در خاورمیانه دخالت گسترده دارد، زمانی که من فرصت این را داشتم که با رهبران کشورهای خلیج فارس و شرکای استراتژیک مان ملاقات کنم، آنها نیز اولین موضوع در لیست شان رژیم ایران بود.
رژیم ایران با کمک نیروهای نیابتی خود در بسیار از نقاط خاورمیانه درگیر است. آنها از عملیات های تروریستی حمایت مالی می کنند
ما طرحی در رابطه با جاه طلبیهای اتمی رژیم ایران داشتیم ولی طرحی برای ممانعت از حمایت این رژیم از تروریست ها، تکثیر موشک های بالستیکی، نقض حقوق پایه ای شهروندان آنها نداریم، تمامی اینها حوزه های مهمی است که موجب نگرانی بخاطر ثبات آن نقطه از جهان است که بر امنیت ملی آمریکا نیز تاثیر می گذارد.