العربیه: پیام قاطعیت عربستان به رژیم ایران

ناظران می گویند صدور حکم اعدام برای ۱۵ جاسوس رژیم ایران پیامی از جانب عربستان سعودی به خامنه ای است که این گونه اقدامها و دخالتها پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد.

دادگاه جنایی ریاض در ساعت ده صبح روز سه شنبه شانزدهم آذر ۹۵ برگزار شد و احکام متهمین قرائت شد. شبکه تروریستی متهم شامل ۳۲ نفر می شوند که در میان آنها یک ایرانی و یک افغانی وجود دارند. تمامی این افراد متهم به خیانت و جاسوسی و دادن اطلاعات به وزارت اطلاعات رژیم ایران شده اند.
دادگاه برای تحقیق و دادرسی در مورد این افراد نزدیک به ۱۶۰ جلسه برگزار کرد. به گفته قاضی که حکم این افراد را قرائت کرد در این جلسات بیش از ۱۰۰ زن ومرد وکیل شرکت داشتند. این افراد به اتهام های مختلفی محکوم شده اند.
شبکه تروریستی متهم است برای رژیم ایران جاسوسی می کرده است. پنج تن از متهمین به خاطر قتل ۱۵ نفر محاکمه شدند. اغلب محکومین در زمینه نظامی کار می کرده اند. آنها یا در وزارت دفاع عربستان و یا در بخش های نظامی وزارت کشور فعالیت داشتند. این افراد اطلاعات نظامی عربستان سعودی را به وزارت اطلاعات رژیم ایران می داده اند و از طریق شبکه های اینترنت یا ارتباطات تلفنی یا دیدارهای حضوری با خبرچین های رژیم ایران ملاقات داشته اند. این افراد اطلاعات موشک ها و مهمات و هواپیماهایی که در اختیار عربستان سعودی بوده است را به رژیم ایران می دادند.
تمامی اطلاعاتی که این افراد به رژیم ایران می داده اند اطلاعات نظامی بوده و این به مثابه خیانت به عربستان است.
العربیه - ۱۶ آذر ۹۵