به آخر سال ميلادي ۲۰۱۶ نزديك مي شويم.  گزارشي در مورد وضعيت نفت اوپك و بازار فروش آن در اين سال را مرور مي كنيم: بهای نفت خام در سال ۲۰۱۶ دستخوش نوسانات بسیاری بود. بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در ژانویه سال ۲۰۱۶ اندکی بیش از ۳۲ دلار بود. بهای برخی از انواع نفت خام در نخستین ماه‌های سال جاری حتی به زیر ۳۰ دلار برای هر بشکه رسید. سقوط بهای نفت خام منجر به کاهش جدی درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت و از آن جمله کشورهای عضو اوپک شد. بيشترين ضرر را در اين رابطه رژيمهايي مانند رژيم ايران متحمل شدند كه اقتصاد آنها اساسا مبتني بر درآمدهاي نفتي است.

در آن هنگام برخی از تحلیلگران با مقایسه بهای نفت خام و آب آشامیدنی به نتیجه جالبی رسیدند. ظرفیت هر بشکه نفت خام معادل ۱۵۹ لیتر است. به این ترتیب بهای هر لیتر نفت با احتساب ۳۰ دلار برای هر بشکه کمتر از ۲۰ سنت بود، حال آنکه بهای هر لیتر آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها بیش از آن است. بدیهی بود که زیان اصلی ناشی از سقوط بهای نفت تنها به کشورهای عضو اوپک محدود نمی‌شد و دیگر تولیدکنندگان نفت خام همچون روسیه و آمریکا نیز از کاهش شدید بهای نفت دچار زیان می‌شدند. نشست ماه نوامبر اوپک و تصمیم کشورهای عضو این سازمان مبنی بر کاهش میزان تولید خود از یک سو و همراهی روسیه و برخی دیگر از کشورهای غیر عضو از سوی دیگر، باعث افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شد. بهای هر بشکه نفت خام برنت در ماه دسامبر از مرز ۵۰ دلار گذشت. البته ناظران پيش بيني مي كنند كه قيمت نفت در سال  ۲۰۱۷ بعيد است از ۶۰ دلار براي هر بشكه عبور كند. در تابستان ۲۰۱۴هر بشكه نفت خام  ۱۱۵ دلار به فروش ميرسيد