تلویزیون اورینت: ضررکننده آتش بس در سوریه رژیم ایران است

بدنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه، تلویزیون اورینت گفتگویی با یاسر فرحان عضو هیأت سیاسی ائتلاف ملی سوریه انجام داده است.

او معتقد است که ضرر کننده آتش بس در سوریه رژیم ایران است.

تلویزیون اورینت: ائتلاف ملی سوریه قطعنامه شورای امنیت را چگونه تفسیر میکند؟
یاسر فرحان عضو هیأت سیاسی ائتلاف ملی سوریه:
طبعا آتش بس یک ضرورت کامل برای مردم سوریه است. یک مصلحت واقعی وخواست اصلی برای نیروهای انقلاب و اپوزیسیون است. کسی که آتش را بکار میگیرد و شهروندان را هدف قرار میدهد و از انواع سلاحهای ممنوعه استفاده میکند، رژیم اسد و رژیم ایران هستند. ارتش آزادی سوریه بیشترین التزام را به آتش بس دارد. ارتش آزادی سوریه این آتش بس را محقق کرده است. طرف مقابل، نیروهای انقلابی و اپوزیسیون مسلح را بعنوان یک طرف اصلی گفتگوکننده به رسمیت شناخته است. ارتش آزادی نیز توانسته این حق را از از طرفهای مقابل بیرون بکشد. ارتش آزادی صادقانه به این توافقنامه ملتزم است. مشکل در شیوه های حیله گرانه و ریاکارانه است که رژیم اسد و رژیم ایران از آن دست بر نمی دارند. از جمله این ریاکاری، تغییر توافقنامه آتش بس است که ارتش آزادی سوریه آنرا امضا کرده و با روسیه بر سر بندهای آن به توافق رسیده است. قطعنامه ای که در شورای امنیت تصویب شده، معقول است اما مشکل در مکانیزمهای اجرایی است. ما به نقش صادقانه ترکیه در اجرایی شدن توافق امیدواریم. ما باید از بیطرفی روسها مطمئن شویم. مشکل در نقضهای مستمری است که تا همین الان از سوی رژیم اسد و رژیم ایران ادامه دارد. این دو رژیم میدانند اگر از راه حل نظامی دست بکشند و آتش بس حاصل شود، قطعاً نخواهند توانست در سوریه حکومت و یا اشغالگری را ادامه دهند. محال است که منافع مردم سوریه با رژیم ایران روی هم بیفتد.
اورینت - ۱۲ آذر ۹۵