نیویورک تایمز: مواضع رئیس مجلس نمایندگان در قبال رژیم ایران

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان طرحهای مختلف علیه رژیم ایران از جمله تحریمهای جدید علیه سپاه پاسداران را دنبال می کند.

در مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوریخواهان است، پل رایان به عنوان رئیس این مجلس ابقا شد. پل رایان، ۴۶ ساله سال ۲۰۱۵ جانشین جان بینر، رئیس قبلی این مجلس شد. به نوشته نیویورک تایمز، انتخاب پل رایان نشانه ای از تایید او در مقام هماهنگ کننده اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان است . جمهوریخواهان با داشتن اکثریت در مجلس، سنا و دولت، عملا قصد دارند بسیاری از تصمیمهای دولت اوباما را تغییر بدهند.
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۳۵ وظیفه قانونگذاری در آمریکا را دارد و مصوبات آن تصویب سنا را نیاز دارد. جمهوریخواهان امیدوار هستند اکنون که در کنگره و دولت حضور دارند، مصوبات اوباما را که با آن مخالف اند، لغو کنند.
پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می گوید سیاستهای کنگره برای تحریم رژیم ایران، پیش خواهد رفت. چرا که این رژیم به حمایت از تروریسم، آزمایش موشک‌های بالستیک و نقض توافق اتمی ادامه می دهد.
پل رایان، می‌گوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا «امکان پیشبرد سیاست کنگره در قبال رژیم ایران را خواهد داشت».