اورینت: رژیم ایران مخالف هرگونه گفتگو در مورد سوریه است

یک عضو ائتلاف ملی سوریه می گوید رژیم ایران مخالف هرگونه گفتگویی در مورد سوریه است. این رژیم و شبه نظامیانش کماکان به نقض آتش بس ادامه می دهند.

دکتر نصر الحریری عضو ائتلاف ملی سوریه گفت:یک اتاق عملیات مشترک میان روسیه و ترکیه بعنوان کشورهای ضامن برقراری آتش بس در سوریه تشکیل شده است. آنها باید جلو نقض آتش بس در وادی بردا را بگیرند. این منطقه با یک فاجعه انسانی تمام عیار روبروست.بمبارانهای هوایی و گلوله باران با توپخانه و خمپاره جریان دارد. شماری از اهالی جان باخته و تعدادی نیز مجروح هستند. کارکنان تعمیر و بازسازی به ایستگاه آب منطقه وارد نشده اند و آب شهر دمشق همچنان قطع است. متأسفانه روند گفتگو در بدترین حالت خود قرار دارد زیرا این روند به انحراف کشیده شد. بجای اجرای بندهای توافقنامه آتش بس، رژیم اسد سیاست کوچ دادن اجباری و تغییر بافت جمعیتی را در پیش گرفته است.
 
امروز روسیه باید در برابر شبه نظامیان رژیم ایران و حزب الله لبنان بایستد. همه میدانیم آنها هیچ گونه تمایلی به آتش بس و گفتگوهای سیاسی ندارند. اگر روسیه جلو نقش آتش بس را نگیرد نمی تواند مراحل بعدی گفتگوها که بسیار سخت تر است و به آینده سوریه راه می برد، تضمین کند.
اگر روسیه میخواهد نقش بازی کند، باید تضمینهای واقعی و روشن ارائه کند که مردم نتیجه آن را ببینند.
اورینت - ۱۹ دی ۹۵