لوموند:‌ بانکهای بین المللی همچنان در قرارداد با رژیم ایران اکراه نشان میدهند

روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: بانکهای بزرگ بین المللی همچنان در قبال تأمین مالی قراردادهای بازرگانی و صنعتی با رژیم ایران اکراه نشان میدهند و نگران ریسکهای حقوقی و قضایی مذاکره و معامله با ایران در ایالات متحده هستند.

لوموند افزود: بانکهای بزرگ بین المللی بدلیل جریمه های سنگین اعمال شده از سوی واشینگتن علیه بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریباس در سال ۲۰۱۴ و علیه دویچه بانک آلمانی  بدلیل نقض تحریمها، محتاط شده اند.

لوموند خاطرنشان کرد:اکراه واحتیاط بانکها بدلیل بی اعتمادیهای ناشی از بقدرت رسیدن ترامپ، تشدید شده است. او طی کارزار انتخاباتی خود حتی تهدید کرد توافق نامه برنامه اتمی را «پاره» کند.
لوموند اضافه کرد: مشکلات ساختاری مانع از جان گرفتن اقتصاد ایران میگردد. شرکتهای تولیدی در وضعیت نابسامانی قرار دارند و تولید به پائین ترین سطح خود رسیده است. بخش بزرگی از مردم فقیر تر شده اند و نرخ بیکاری رو به افزایش است.
لوموند - ۲۸ دی ۹۵