لیبراسیون: وخامت حقوق بشر در رژیم ایران هیچ تغییری نکرده است

روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت: «بعد از توافق هسته‌یی، وخامت حقوق بشر در رژیم ایران هیچ تغییری نکرده، شمار اعدامها افزایش پیدا کرده و حقوق زنان پایمال می‌شود.

لیبراسیون افزود: در سال ۲۰۱۵ شمار ۹۶۹ نفر اعدام شدند که ۲۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است. این وضعیت در سال ۲۰۱۶ بدتر شده است: طی شش ماه سال (۲۰۱۶)، بیش از ۶۵۰ نفر اعدام شده اند. سازمان ملل متحد از این وضعیت ابراز نگرانی کرد و با تصویب قطعنامه‌یی خواستار پایان بخشیدن به اعدامهای سیاسی شد.
لیبراسیون - ۲۷ دی ۵