فاکس نیوز: ضرورت مقابله استراتژیک با رژیم ایران

جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق می گوید: ژنرال جیمز ماتیس معتقد است باید برای مقابله با تهدید رژیم ایران برخوردی استراتژیک با آن داشت. وی حتی معتقد بود باید تا داخل خاک ایران رفت.

تلویزیون فاکس نیوز: ضرورت مقابلة استراتژیک با رژیم ایران
ژنرال جیمز ماتیس اخیرا در جلسه استماع سنای آمریکا گفت: «توافق اتمی، توافقی نبود که من حاضر به امضای آن باشم. این یک توافق ناقص کنترل تسلیحاتی بود، این یک پیمان دوستانه نیست.
جمیز جفری، سفیر پیشین آمریکا در عراق که در آنزمان با ژنرال ماتیس کار کرده بود می گوید: ژنرال ماتیس بیش از هرکس دیگری به تهدیدهای رژیم ایران واقف است. این رژیم تهدیدی بینهایت جدی برای منطقه است. رژیم ایران، رژیمی نیست که ما بتوانیم پیمان دوستانه با آن داشته باشیم. مشکل اصلی این است که چگونه ما مانع تلاش های این رژیم در کل منطقه شویم! این چیزی است که ژنرال ماتیس همراه با کل دولت ترامپ باید روی آن متمرکز باشند. زمانی که از طرف شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در سال ۲۰۱۱ مورد حمله بودیم، ژنرال ماتیس بدنبال یک رویکرد استراتژیک در قبال این رژیم بود. او می خواست رژیم ایران قیمت آنچه را که ما انجام می دهد بپردازد، خواه بمب گذاری برج خوبر در عربستان سعودی باشد خواه بمبگذاری شبه نظامیان حزب الله علیه ما درلبنان درسال ۱۹۸۳ باشد. البته به ما اجازه چنین کاری داده نشد.
آنچه من می توانم بگویم این است که ژنرال ماتیس خواستار رویکردی استراتژیک در قبال رژیم ایران بود. بخاطر داشته باشید که فقط داخل عراق نبود ما رستورانی در واشنگتن را نیز داشتیم که رژیم ایران تلاش کرد سفیر عربستان را درآنجا به قتل برساند.ژنرال ماتیس معتقد است اگر راه حل دیپلوماتیک جواب نداشت، باید به راه حل نظامی متوسل شد. باور کنید من او را از نزدیک دیده ام، مرگبار خواهد بود، باور کنید هرکسی که در سر راه او بایستند، باید مرده تلقی کرد».