تلویزیون العربیه: رژیم ایران و وحشت از قیام مردم

نارضایتهای عمومی در داخل ایران روز به روز اوج تازه ای به خود میگیرد.

اخیرا انستیوی عربی در آمریکا آماری منتشر کرده که در آن میزان نارضایتهای مردم از دخالتهای رژیم ایران در سوریه و عراق و لبنان و یمن را برجسته میکند. دکتر محمد سلمی از مرکز پژوهشهای ایران در خلیج فارس در مصاحبه با تلویزیون العربیه توضیحاتی در این باره ارائه داد:

وی گفت:‌ «رفسنجانی بیشتر از خامنه ای و بقیه سران این رژیم سمبل نظام بود. در نتیجه وقتی که آخرین سمبل نظام می میرد، لرزشهای زیادی در داخل رژیم بوجود می آید. اختلافات گسترده بروز میکند. در مورد جایگزین رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختلافات بیشتر بارز میشود. در مراسم تشییع رفسنجانی ما شاهد شعارهایی علیه رژیم ایران بودیم. این موضوع رژیم ایران را به وحشت انداخت. رژیم ایران نمیخواهد جوانان به هر مناسبتی به خیابانها بیایند.
رژیم ایران از همان زمان به قدرت رسیدن بعد از انقلاب ضد سلطنتی، از مشکلات داخلی و حق و حقوق اجتماعی و مردمی و ملیتها می گریخته و آنرا از طریق کاشتن دستان مخفی و آشکار و شبه نظامیان درمناطق همجوار و کشورهای عربی صادر میکند. توافقنامه اتمی که پیش آمد مردم ایران فکر میکردند وضعیت زندگی آنها بهبود خواهد یافت. یکسال بعد از توافقنامه اتمی ۷۳ درصد از مردم ایران گفتند هیچ چیزی در زندگی آنها تغییر نکرده است».
دکتر محمد سلمی می افزاید:
رژیم ایران نمیخواهد مشکلات داخلی حل شود بلکه میخواهد مردم ایران به موضوعات خارجی مشغول شوند. هنگامیکه مشکلات داخلی حل شود، سؤال بزرگ پیش میاید و آنهم مشروع بودن رژیم است. مشروعیت ولایت فقیه. در داخل ایران هیچگونه گشایشی نیست.