تلویزیون الجزیره:  به رژیم ایران نمی توان اعتماد کرد

دکتر محمد قواص نویسنده و پژوهشگر سیاسی در مصاحبه با تلویزیون الجزیره از دستاوردهای اجلاس آستانه و نقش مخرب رژیم ایران در روند آتش بس سخن گفت.

در جریان اجلاس استانه اپوزیسیون سوریه التزامش به آتش بس را تکرار کرد و از روسیه و ترکیه خواست تا علیه کسانی که آتش بس را نقض می کنند اقدامات سرسختانه ای انجام دهند. از نظر اپوزیسیون سوریه رژیم ایران نمی تواند در هیچیک از مراحل مذاکرات تضمین کننده آتش بس و عنصری بی طرف باشد . به این رژیم نمی توان اعتماد کرد یکی از عوامل سلب اعتماد از رژیم ایران در جریان تخلیه حلب بود که تلاش فراوان کرد این طرح را با شکست روبرو کند. با وجود برخی نواقص، در هر حال اجلاس آستانه امیدوار کننده بود چرا که کشورهای دست اندر کار به قطعنامه های 2254 و 2363 شورای منیت و به بیانیه ژنو استناد کردند.
 
در این رابطه دکتر قواص  نویسنده و پژوهشگر سیاسی از لندن به تلویزیون الجزیره گفت روسیه با اجلاس آستانه خواسته تا قبل پیام روشنی به دولت دونالد ترامپ بدهد. چیزی که این بار جدید است این است که دیگر جهان قبول دارد گروههای رزمنده در سوریه، در موضع اپوزیسیون هستند و می بایست در مذاکرات بین المللی حضور داشته باشند.
به همین خاطر هیأت رژیم اسد مجبور می شود از واژه اپوزیسیون استفاده کند.
موضوع مهم دیگر این است که طرفین پذیرفتند مذاکرات آستانه یک مذاکرات فنی برای تثبیت آتش بس بوده و مذاکرات اصلی در ژنو خواهد بود.
فکر می کنم که برخورد اپوزیسیون هم این بار برخوردی فنی، هوشیارانه و سطح بالا بود.
هیأت اپوزیسیون همواره به این احترام می گذاشت که کادری قانونی برای مذاکره هیأت عالی مذاکره کننده است و گروههای رزمنده بخشی از هیأت عالی هستند هستند.
الجزیره -۶ بهمن ۹۵