تلویزیون الجزیره ـ بررسی نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران

تلویزیون الجزیره می گوید جناح قدرتمندی در کاخ سفید به ریاست مایکل فلین مشاور امنیت ملی خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران هستند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحها و برنامه هایی برای محدود کردن دخالت رژیم ایران در منطقه دارد. بعد از مجازاتهای جدیدی که علیه مقامها و شرکت های رژیم ایران اعمال شد، دولت آمریکا می خواهد پیشنهاد جدیدی را بررسی کند تا قوی ترین ساختار نظامی این رژیم یعنی سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد.
برخی هشدار می دهند شاید این تصمیم در مبارزه با داعش بازتابهای منفی داشته باشد اما کسانی که در دولت دونالد ترامپ اکثریت را دارند عقیده دارند رژیم ایران قوانین بین المللی را نقض می کند، از طریق فعالیتهای تروریستی اش در منطقه، آزمایش های موشکی و برنامه اتمی اش، خاور میانه را بی ثبات می کند. چیزی که باعث شد تا دولت ترامپ مجازاتهای دیگری تحمیل کند. این امر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را تقویت می کند.
جف گوردون سخنگوی سابق پنتاگون: «فکر می کنم نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران مثبت است و در صورتیکه این رژیم، ما و هم پیمانانمان در منطقه را تهدید کند به معنای بازی با آتش است . دوران اوباما دیگر گذشته است. با دونالد ترامپ نمی توان بازی کرد. اوباما رئیس جمهور ضعیفی بود».
پژوهشگران عقیده دارند در صورتیکه سپاه پاسداران رژیم ایران نامگذاری تروریستی نشود رویارویی میان این رژیم و کشتی های آمریکایی بوجود خواهد آمد.
تعدادی از مقامها و جریانهای وابسته به سپاه پاسداران مانند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در لیست تروریستی قرار دارند . آنگونه که منابع مطلع آمریکایی انتظار دارنداین احتمال وجود دارد که کل سپاه پاسداران نامگذاری شود. جناح برتر در کاخ سفید خواهان آن است که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار گیرد . این جناح توسط ژنرال مایکل فلین مشاور دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی آمریکا نمایندگی می شود.
الجزیره - ۲۰ بهمن ۹۵