العربیه: سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی گنجانده شود

احمد رمضان رئیس اداره مطبوعات ائتلاف ملی سوریه در گفتگو با تلویزیون العربیه سیاستهای جدید دولت آمریکا و انتظارات اپوزیسیون سوریه را توضیح داد.

وی گفت: «ما خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و گروههای وابسته به این رژیم که در سوریه می جنگند هستیم. گروههایی که دولت اوباما نه تنها آنها را تروریست نمی دانست بلکه هیچ اعتراضی به اعمال آنها نمیکرد».

احمد رمضان رئیس اداره مطبوعات ائتلاف ملی سوریه می گوید:«شکی نیست که همه در انتظار علائم سیاست خارجی آمریکا هستند که وزیر خارجه این کشور با خود به همراه دارد. چه در رابطه با سوریه و چه در رابطه با خاورمیانه..
تمرکز اکنون بر روی تروریسم است. اما از طرف دیگر یک نکته بسیار مهم نیز وجود دارد و آن هم تمرکز بر روی پرونده دخالتهای رژیم ایران است. به عبارت دیگر، پرونده ای که رژیم اسد را ضعیف میکند زیرا توان رژیم اسد و گسترش آن بر روی زمین تا حدود بسیار زیادی به شبه نظامیان رژیم ایران و حمایت سپاه پاسداران متکی است».

سوال: الان روشن است که سیاست آمریکا علیه رژیم ایران و داعش است آیا برای شما روشن شده که چه سیاستی در مورد اپوزیسیون سوریه دارند؟
احمد رمضان: «جلساتی در گذشته بوده و جلساتی نیز در آینده با مقامهای پنتاگون خواهد بود که بر روی جوانب مختلف سیاسی یا نظامی و یا حتی کمکهای انساندوستانه متمرکز خواهد شد. ما میتوانیم بگوییم که موضع آمریکا در راستای استمرار حمایت از اپوزیسیون است. تأکید بر پایان دادن به پرونده تروریسم و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران است.
ما میخواهیم کمکها در راستای مقابله با نفوذ رژیم ایران بعنوان دولت حامی تروریسم باشد. همچنانکه رئیس جمهور ترامپ گفت. ما می خواهیم این گروهها در لیست مبارزه با تروریسم گنجانده شوند.
ما می خواهیم سازمانهای تروریستی که دولت اوباما آنها را تروریستی نمیخواند و به آنها هم اعتراض نداشت، تروریست نامیده شوند. شما به یاد دارید که قاسم سلیمانی و سرکردگان سازمانهای تروریستی از عراق یا لبنان و افغانستان در سوریه با آزادی کامل تردد میکردند. آنها بدون هیچ مانعی با حمایت هوایی روسیه و در سوریه جولان می دهند. این موضوع دیگر تغییر خواهد کرد. فعالیتهایی که ما علیه این گروهها انجام میدهیم، جزئی از مبارزه با تروریسم است».