الجزیره: تنش میان ترکیه و رژیم ایران

رژیم ایران که به توسعه طلبی خود در منطقه ادامه می دهد تهدیدی برای ترکیه محسوب می شود.

بلال سمبور رئیس موسسه بررسی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه به تلویزیون الجزیره گفت تنش میان رژیم ایران و ترکیه که در این اواخر تشدید شده سه دلیل دارد:
اول: تغییر سیاست های جهانی علیه رژیم ایران بویژه از طرف دولت جدید آمریکا
دوم: سیاست های توسعه طلبانه رژیم ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و سوم تهدید امنیت ترکیه توسط گروههای کردی
سوم:‌در حال حاضر سیاست های جهانی علیه رژیم ایران تغییر کرده. دونالد ترامپ و دولت جدید آمریکا رژیم ایران را حکومتی تروریستی می دانند که با اعمال تروریستی اش منطقه را بی ثبات می کند
همچنین سیاست های توسعه طلبانه رژیم ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاور میانه از جمله سوریه، عراق و یمن ادامه دارد
حکومت ترکیه سیاست هایش را نسبت به رژیم ایران تغییر داده تا این رژیم را وادار کند امنیت ترکیه را تهدید نکند.
۱۰ اسفند ۹۵