رژیم ایران عامل اصلی مشکلات منطقه است. آمریکا باید علیه این رژیم به کشورهای عربی کمک کند.

سعودی ها از روابط با آمریکا بدنبال چه هستند؟

سلمان الانصاری رئیس کمیته روابط عمومی سعودی و آمریکا: این یک لحظه تاریخی در روابط با آمریکا و سعودی است.

ما بزرگترین معامله را با آمریکا انجام دادیم. روشن است که ما دنبال یک متحدی قدرتمند هستیم. ما معتقدیم بعد از اجلاس آمریکا و کشورهای عربی در ریاض وضعیت تمام منطقه متفاوت خواهد بود. از این پس همه کشورهای منطقه در جنگ علیه تروریسیم و شبه نظامیانی که در سراسر خاورمیانه گسترش یافتند مسئول خواهند شد.

ما خواستار برداشتن گام های مهم و قاطع از طرف آمریکا علیه رژیم ایران هستیم، ما همه می دانیم که رژیم ایران مشکل ریشه ای در این منطقه است.

رژیمی که تروریسم و فرقه گرایی را درمنطقه گسترش می دهد.
 آنها دارای شبه نظامیان در عراق، سوریه و یمن هستند. آنها درحال حاضر کل منطقه را بی ثبات می کنند. درجهت منافع امنیت ملی آمریکاست که با رژیم ایران بجنگد زیرا ما در عربستان سعودی معتقدیم امنیت ملی آمریکا به امنیت جهانی بستگی دارد. ما مانند رژیم ایران یک رژیم اشغالگر نیستیم.

ما و آمریکا با تمامی تروریستها و با تمامی شبه نظامیان که مورد حمایت رژیم ایران هستند می جنگیم.
سی ان ان ۳ خرداد ۹۶:‌