روزنامه واشنگتن پست در مطلبی با عنوان  «زمان آن است كه برای سقوط سیاسی رژیم ایران آماده شویم»، با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد انتقال قدرت در ایران نوشت: این اظهارات مبهوت كننده بود و باعث شد که رژیم ایران به طور رسمی نسبت به آن واکنش نشان دهد.

واشنگتن‌پست می‌افزاید: آنچه در آینده ایران حتمی است در پیش بودن یك جنبش اعتراضی دیگر است که خواسته آن جایگزین كردن حکومتی است که غرق در فساد است.
این روزنامه هم‌چنین مرگ ناگهانی ولی فقیه رژیم را همانند یک جنبش اعتراضی،  دارای ویژگی بی‌ثبات کردن و کشاندن رژیم تا حد سقوط عنوان کرد.
واشنگتن پست ۱۴ تیر ۹۶