روابط دیپلوماتیک میان کویت و رژیم ایران متشنج شده است.

کویت می گوید با فعالیتهای تروریستی رژیم ایران مقابله می کند.
 
وزارت خارجه کویت گفت رسما به سفیر رژیم ایران در این کشور دستور داده است تا تعداد کارکنان سفارت رژیم ایران در کویت کاهش یابند و دفاتر فنی وابسته به سفارت رژیم ایران در کویت تعطیل شوند.

وزیر امور شورای وزیران کویت به تلویزیون اسکای نیوز گفت تصمیم به کاهش کارکنان سفارت رژیم ایران در کویت به منظور دفاع از حقوق مردم کویت گرفته شده است .

این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که حکم نهایی برای یک هسته تروریستی صادر شد. بدنبال صدور حکم این هسته تروریستی تعدادی از نمایندگان درخواست جلسه فوق العاده کردند تا از اقدامات دولت کویت علیه رژیم ایران حمایت کنند.
 
در رابطه با روابط رژیم ایران با کویت دکتر عبدالله الشایچی استاد علوم سیاسی به تلویزیون اسکای نیوز گفت از ۴۰ سال پیش تا کنون رابطه با رژیم ایران شاهد افت و خیزهایی بوده. این رژیم از زمانی که شروع به صدور انقلاب کرد رابطه هایش تحریک آمیز بوده . از زمان جنگ ایران و عراق این رژیم دست به عملیات تروریستی زده. باتانکرهای نفت کویت را هدف قرار داده و هواپیماهای کویت را ربوده. در سال۱۹۸۵ به کاروان شیخ جابر احمد امیر کویت تهاجم کردند این پرونده سنگین است.

بحران کنونی فاش می سازد که مشکل با رژیم ایران امنیتی است و برملا شدن هسته تروریستی اثبات می کند این سپاه پاسداران است که هسته تروریستی را حمایت مالی کرده، آموزش داده و تربیت کرده است.

بعد از کشف این هسته در اوت ۲۰۱۵ دادگاه جنایی کویت آن را متهم کرد برای رژیم ایران جاسوسی می کند و می خواهد دولت را بدست سپاه پاسداران دچار بی ثباتی کند. بعد از دادگاههای اولیه مشخص شد که ۱۶ نفر از متهمین این هسته فرار کرده اند.

کشورهای حوزه خلیج فارس از دست رژیم ایران در رنجند بویژه اینکه هسته های تروریستی که کشف شده اند تنها در کویت نیستند بلکه در امارات و بحرین و عربستان سعودی هم کشف شده اند.

وزارت خارجه آمریکا هر سال در گزارش هایش که به کنگره فرستاده می شود رژیم ایران را بعنوان اولین کشور حامی تروریسم توصیف می کند. این چیزی است که وزیران دفاع و خارجه آمریکا بر آن تأکید کردند.
اسکای نیوز ۳۱ تیر ۹۶