فوکوس: اروپا بالمآل از سیاست آمریکا پیروی می‌کند

نشریه آلمانی فوکوس نوشت: با توجه به اتکای اروپا در بسیاری مسائل امنیتی و تجاری به آمریکا، این اتحادیه بالمآل از سیاست آمریکا در مورد رژیم ایران پیروی خواهد کرد.

این نشریه نوشت: به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافقی اتمی از طرف آمریکا به تنهایی نمی تواند لغو شود. این یک استدلال تو خالی است. اگر آمریکا موضع خود را تغییر دهد برجام دیگر ارزش ندارد.

فوکوس افزود: اتحادیه اروپا البته شکل‌گیری برجام اقدامات زیادیانجام داده است. اما این گونه موضع گیری های اتحادیه اروپا در حال حاضر از دید رژیم تنها اقدامی برای تسلی خاطر است.