رژیم ایران یک رژیم یاغی و اصلی ترین حامی تروریسم دولتی در جهان است

و بطور مستقیم سازمانهایی مانند حزب الله کمک می‌کند و نیروهایش را برای جنگ در کنار شبه نظامیان وابسته به خود برای بی‌ثبات‌سازی به کشورهای سوریه، عراق، لبنان و یمن اعزام می‌کند و دارای پرونده وحشتناکی از نقض حقوق بشر در داخل ایران است.

رژیم ایران هرگز برای قتل عام ۳۰ هزار مخالف سیاسی که در عرض چند هفته در سال ۱۹۸۸ اعدام شدند مورد مواخذه قرار نگرفته در حالی یک رژیمی است که به خاطر اعمال شیطانی‌اش در تمامی جهان نبایستی بخشوده شود.غیر بخشودنی شیطانی در تمامی جهان می باشد.

تورنتون در ادامه مقاله خود از لایحه سناتورهای کانادایی برای تحریمهای غیراتمی علیه رژیم ایران حمایت کرد و افزود: این لایحه پیشنهاد می کند که کانادا تحریم ها را به خاطر حمایت از تروریسم و نقض حقوق‌بشر مورد تحریم قرار دهد.