بریت بارت در گزارشی از کنفرانس «سیاست ایالات متحده در قبال رژیم ایران: مسیر پیش رو » که توسط سازمان جوامع ایرانیان در کلوپ ملی خبرنگاران برگزار شد، نوشت: سناتور جو لیبرمن و ژنرال چاک والد دیدگاههای خود را برای «مسیر پیش رو» در رابطه با سیاست آمریکا در قبال ایران اعلام کردند.

پروفسور ایوان شیهان که مدیریت این کنفرانس را بر عهده داشت گفت: یک بهار ایرانی امکانپذیر است و یادآور شد، در نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی اقدامی ارزشمند بود، اما لازم است اقدامات برای فلج ساختن رژیم ایران طوری افزایش یابد که دیگر قادر به فعالیتهای تروریستی نشود.

سناتور لیبرمن در سخنرانی خود گفت: طرح حکومت ایران این است که هژمونی خود را بر خاورمیانه اعمال کند. رژیم ایران دهها هزار نفر نیرو و شبه نظامی و نیرویهای حزب الله لبنان را به کشتار در سوریه اختصاص داده است، و این اقدام دلیل اوج بی ثباتی در این کشور و منطقه است...

سناتور لیبرمن افزود: یکی از موضوعات جدی که در رسانه های اصلی ما پوشش داده نشده، اعتراضات وسیع مردم ایران علیه رژیم حاکم بر این کشور و برای آزادی و حقوق بشر است...

ژنرال چاک والد در مورد برنامه هسته ای رژیم ایران گفت: شکافها در برنامه اتمی رژیم ایران نظیر دسترسی نداشتن آژانس انرزی اتمی به سایتهای نظامی، نقاطی است که این رژیم دست به تقلب می زند.