Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

دانمارک - کپنهاگ - شنبه ۷ اسفند ۹۵ تجمع جمعی از حامیان مقاومت ایران در همبستگی با مردم بپاخاسته  خوزستان و زندانیان سیاسی