Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

مراسم نوروزی سال ۹۶ توسط حامیان مقاومت در روز یکشنبه ۲۶ مارس در شهر پسکارا با حضور حامیان ایتالیایی از جمله اعضای شورای شهر و شورای استان و با شرکت سناتور سناتورجانلوکا کاستالدی برگزار شد.

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

درابتدای برنامه اسماعیل محدث به مهمانان ایرانی و ایتالیایی خوش آمد گفت و توضیحاتی درمورد لزوم اجرای نوروز باستانی داد. وی گفت امسال مقاومت دلیل دیگر برای جشن دارد و این انتقال رزمندگان آزادی به مکان امن تر می باشد.

دربرنامه جشن نوروزی سناتورجان لوکا کاستالدی طی سخنان در مراسم ضمن اظهار خوشحالی از پیروزی های مقاومت ازتلاش این مقاومت برای برقراری دمکراسی در ایران قدردانی نمود.

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

سناتور جانلوکا کاستالدی ضمن تشکر از دعوت گفت که جامعه ایرانیان در اینجا خیلی فعال است و از فعالیتهای حامیان مقاومت تشکر کرد.
وی گفت:‌من یکبار هم در جلسه شما در پاریس شرکت کردم که خیلی برایم تجربه خوبی بود.

نمایندگان انجمن های ایرانی  مطالبی درمورد نوروز و مقاومت ایراد کردند.
پریا افشارکبیری:
ازطرف انجمن جوانان ایرانی درایتالیا اظهار داشت که جوانان ایرانی مقیم ایتالیا همزمان با جوانان ایرانی در ایران در تب آزادی می سوزند و آماده برای سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری آزادی درایران تلاش میکنند.
ناتالی ازلی:
از طرف انجمن زنان دمکراتیک ایرانی مقیم ایتالیا ضمن قدردانی از تلاش بی نظیر هزار زن اشرفی و تبریک نوروز به رزمندگان ارتش آزادی اظهار امیدواری کرد که نوروز را در ایران جشن بگیریم.
علی افشار:
ازطرف انجمن فارغ التحصیلان ایرانی در ایتالیا اظهار داشت که نوروز به معنای روز نو و تازه شدن تعهد همه ایرانی ها در راستای سرنگونی رژیم آخوندی است.
کریم رحیمی:
از طرف انجمن حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران عید نوروز را تبریک گفت و اظهار داشت که کماکان همراه با رزمندگان ارتش آزادی برای سرنگونی رژیم آخوندی درصحنه می باشد.

حمیدرضا طاهرزاده وعلی ترشیزی:
ازطرف استادان موسیقی مقاومت ایرانی قطعات زیبایی ازموسیقی ایرانی بوی بهار می آید را اجراء کردند.

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

دکتر طاهرزاده طی سخنانی اشاره کرد اگر چه رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران مخالف هنر می باشد اما مقاومت ایران به ویژه خانم مریم رجوی همه راه هارا برای هنرمندان اصیل ایرانی باز کرده و هنر ایرانی را از چنگال های این رژیم وحشی بیرون کشیده اند.

گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم