روز شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ به دعوت حزب دموکرات ایتالیا در شهر فیانو رومانو آقای رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز عضو شورای ملی مقاومت در جلسه‌این حزب شرکت کرد و به سخنرانی پرداخت.

وی در این سخنرانی به تشریح اوضاع ایران و قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی ‍پرداخت و گفت تفاوت این قیام با قیام‌هایی که قبلا علیه این رژیم قرون وسطایی صورت گرفته بود این بود که این بار همه اقشار جامعه و بخصوص محرومین و طبقات ‍پایین که در این سال‌ها زیر سرکوب و ستم آخوندها تا مرز نابودی رفته بودند در آن شرکت داشتند، زنان و جوانان در آن نقشی ویژه داشتند و تمامیت رژیم و همه جناح‌ها و دسته‌بندی‌های نمایشی آن را هدف قرار داده بودند. به همین دلیل چند ساعت ‍پس از شروع اولین تظاهرات در شهر مشهد شعارها از مسئله گرانی به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر رهبر و رییس‌جمهور رژیم تبدیل شد و در عرض ۱۰ روز به بیش از ۱۴۰ شهر گسترش یافت. رژیم آخوندها همانطور که انتظار می‌رفت به سرکوب تظاهرات دست زد و بیش از ۸۰۰۰ نفر را دستگیر کرد و تا امروز بیش از ۵۰ نفر را در مسیر بردن به بازداشتگاه‌ها و یا زیر شکنجه به قتل رسانده است و با وقاحت ادعا کرده که این افراد در زندان‌ها دست به خودکشی زده‌اند.

رضا اولیا در پایان گفت علیرغم این سرکوب وحشیانه قیام ادامه خواهد داشت چرا که عوامل و شرایطی که این قیام را به وجود آورد جز با سرنگونی این رژیم از میان برداشته نخواهد شد.

شرکت آقای رضا اولیا در جلسه حزب دمکرات شهر فیانو رومانو در ایتالیا

پس از پایان سخنان آقای رضا اولیا، خانم پالادینی دبیر حزب دموکرات در شهر فیانو رومانو ضمن تشکر از ایشان به خاطر گزارشی که از اوضاع روز ایران دادند، طی صحبت کوتاهی گفت: شهر ما همیشه در طرف مردم ایران بوده و ما همواره رژیم فاشیستی آخوندها را محکوم کرده‌ایم.

خانم ‍پالادینی افزود: یادآوری می‌کنم که در سال ۱۹۷۶ آقای اولیا مجسمه خسرو روزبه قهرمان ملی ایران را ساخت که از آن تاریخ زینت‌بخش یکی از میدان‌های شهر ما می‌باشد. وی در پایان سخنانش گفت پس از انتخابات مجلس ایتالیا ما جلسه‌ای برای ایران خواهیم داشت.