ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهرات همبستگی خود با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس را به نمایش گذاشتند.

اتاوا-کانادا

تورنتو-کانادا

مونترال - کانادا

استکهلم

یوتوبری - سوئد

مالمو - سوئٔد